Βίντεο για τη μικρασιατική εκστρατεία και καταστροφή 2– Προπαγάνδα στην Αθήνα (αντιβενιζελική)
– Οι μυστικές συμφωνίες (πετρέλαιο)
– Απόβαση ελληνικού στρατού στην Σμύρνη
– Σμύρνη
– Ο κύκλος της βίας

ΑΠΟ:http://www.youtube.com/user/doadim44

Explore posts in the same categories: documents, Greece, politics, turkey, Videos

Tags: , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: